Wifog AB

Kort information om Wifog AB
Wifog AB, org. nr 556572-4621 , är ett dotterbolag till Wifog Holding AB (publ), som äger ca 99,3% av aktierna i bolaget. Moderbolaget Wifog Holding AB, org.nr 556668-3933 är noterat på Nasdaq First North. Wifog AB heläger dotterbolaget Wifog Sverige AB, org.nr 556975-7973.

Nyheter och dokument från Wifog Holdings dotterbolag Wifog AB