VD-brev

Wifog AB aktieägarbrev juni 2015 - Brev till aktieägare angående erbjudande från Forestlight Entertainment AB (publ)

Hej aktieägare, 

I dagarna får du som är aktieägare i Wifog AB ett brev med ett erbjudande från Forestlight Entertainment AB (publ) ("Forestlight Entertainment"). Erbjudandet innebär i korthet att Forestlight erbjuder sig att köpa dina Wifogaktier i utbyte mot aktier i Forestlight.

Varför, och vad händer nu?

Forestlight Entertainment har idag inte någon verksamhet kvar, men är fortfarande noterat på NASDAQ First North. Wifog å andra sidan har en verksamhet och vill bli noterat på NASDAQ First North. Syftet med att byta ut Wifog-aktier mot Forestlight Entertainment-aktier, är alltså att Wifog ska överta Forestlights notering på NASDAQ First North.


Efter genomförd aktieaffär blir alltså Wifog ett noterat bolag på NASDAQ First North. Bolaget byter då även namn från Forestlight Entertainment till Wifog Holding AB. Verksamheten i Wifog Holding AB kommer att bestå av den verksamhet som bedrivs i Wifog idag och dagens Wifog-aktieägare kommer att äga majoriteten av aktierna i Forestlight Entertainment AB (Wifog Holding AB).

Hur påverkar aktieaffären dig som aktieägare?

Om du som aktieägare accepterar erbjudandet så kommer du att byta ut ditt aktieägande i Wifog AB mot aktieägande i Forestlight Entertainment (Wifog Holding AB), en aktie noterad på NASDAQ First North. Fördelen med det är att du som aktieägare har möjlighet att handla med dina aktier samt dagligen kunna följa värdet på ditt aktieinnehav.

Hur påverkar aktieaffären Wifog?

Wifog kommer att fortsätta med samma verksamhet som tidigare.

Den stora och viktiga skillnaden är att vi kommer att ha lättare att finansiera verksamhet och tillväxt samt att varumärket Wifog får ännu bättre exponering. Wifog blir alltså ett stabilare och starkare bolag!

Wifog är ett ungt bolag som har ambitioner att växa både i Sverige och utomlands, vilket i olika faser kommer att kräva investeringar där bolaget kommer att behöva extern finansiering. Noteringen kommer att underlätta denna process väsentligt.

Vad rekommenderar Wifogs styrelse?

Vi i styrelsen rekommmenderar alla aktieägare att acceptera erbjudandet då vi ser detta som en av aktieägarna efterfrågad och utmärkt väg att förverkliga ett viktigt mål för 2015, dvs. att göra Wifog till ett noterat bolag med möjlighet att bedriva handel med aktien på en tillväxtfokuserad marknadsplats.

I brevet som kommer från Entertainment hittar du ytterligare information, en anmälningssedel med erbjudandet och ett svarskuvert. Det du behöver göra är att godkänna erbjudandet, underteckna och skicka in anmälningssedeln senast den 30 juni 2015.

Ett prospekt har upprättats av Forestlight som närmare beskriver erbjudandet. Prospektet kan laddas ned från Forestlight Entertainments webbplats (http://forestlight.se/investerare/prospekt/) samt från Mangold Fondkommissions webbplats (https://mangoldonline.mangold.se/MangoldOnline/Nyheter.aspx?newsId=622&index=1).

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Wifog AB


För er som ännu inte fått era aktier levererade bör ni omgående kontakta oss via crowdfunding@wifog.com eller ir@wifog.com och uppge en korrekt aktiedepå. Var vänlig att notera att ett Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring inte går att uppge på grund av reglerna kring dessa sparformer. Det går även bra att uppge sin depå via formuläret på https://www.wifog.com/depaval.

Om du redan har uppgett en depå men ännu inte har fått dina aktier överförda, var vänlig kontakta din bank.

Kontakt

Har du frågor om erbjudandet, vill veta mer om ditt aktieköp eller behöver mer information, kontakta oss på crowdfunding@wifog.com eller ir@wifog.com.

Filer för nedladdning
2018-06-19

Full fart framåt - nya lanseringar, fler användare och sista stegen mot finansiell stabilitet

Under 2017 och in på 2018 har arbetet med besparingsprogram med bland annat en omfattande omorganisation genomförts. Under senare delen av 2017 och under 2018 kan vi se efterstravad resultatpåverkan och har sedan dess en väldigt tillfredställande kostnadsbas. Under 2018 är operativt och strategiskt fokus istället på att kraftfullt öka intäkter genom en större användarbas och fler intäktsströmmar.

2015-10-13

Bästa aktieägare, 
Jag heter  Peter Håkansson och började som VD för Wifog för snart ett år sedan. Det har varit en intensiv och stimulerande tid med stark förändring i fokus. Under året som gått har vi lagt en mycket bra bas för tillväxt i Sverige och expansion till andra marknader. Nu börjar en ny del i Wifogs resa och nu som ett noterat bolag på Nasdaq First North.

2015-06-16

Hej aktieägare, 

I dagarna får du som är aktieägare i Wifog AB ett brev med ett erbjudande från Forestlight Entertainment AB (publ) ("Forestlight Entertainment"). Erbjudandet innebär i korthet att Forestlight erbjuder sig att köpa dina Wifogaktier i utbyte mot aktier i Forestlight.

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.