VD-brev

VD HAR ORDET

Full fart framåt - nya lanseringar, fler användare och sista stegen mot finansiell stabilitet

Under 2017 och in på 2018 har arbetet med besparingsprogram med bland annat en omfattande omorganisation genomförts. Under senare delen av 2017 och under 2018 kan vi se efterstravad resultatpåverkan och har sedan dess en väldigt tillfredställande kostnadsbas. Under 2018 är operativt och strategiskt fokus istället på att kraftfullt öka intäkter genom en större användarbas och fler intäktsströmmar.

Viktiga led i denna strävan är ett nytt operatörsavtal med Tre vilket ledde till lanseringen av Wifog Zero som är Sveriges enda helt annonsfinansierade mobiltjänst. Vidare har vi ingått ett samarbets- och media for equityavtal med Metro Media House som kommer att säkerställa kraftfull marknadsföring av Zero och andra tjänster. Wifog Mobile kommer med detta att satsa på att bli en riktigt stor aktör i det kundsegment som spänner mellan 0,1 och 3 GB förbrukning per månad och motsvarar ca 2,5 miljoner privatabonnemang i Sverige.

Med detta gjort kommer satsningen på att sprida den tekniska plattformen utanför Sveriges gränser genom operatörsavtal, licensiering och white-labeling.

Under 2017 påbörjades lanseringen av insamlingstjänsten Savey och mjuk-lanseringar av Barncancerfondens tjänst Givehope.se och Actionaids Actionknappen.se gjordes under slutet av 2017 och arbetet med att få fart på tjänsterna och att lägga till ytterligare organsiationer fortgår.

Under 2017 har vi sett en vikande användartrend som tillsammans med en lite svagare annonsförsäljning slagit mot intäkterna när vi istället fokuserat på omorganisation, besparingar och en resultatförbättring.

Hittills under 2018 kan vi glädjas åt att ARPU (genomsnittlig intjäning per användare) stiger och att användarbasen samtidigt ökar. Annonsmarknaden och attraktionskraften i Wifog Mobiles användarbas gynnar mobiloperationen och med lanseringen av Wifog Zero och med samarbetet med Metro har vi riktigt goda förutsättningar att vända till ett positivt scenario.

Efter ett minst sagt utmanande 2017 så ser 2018 riktigt lovande ut. 

Bästa hälsningar,

Peter Håkansson, VD Wifog

Filer för nedladdning
2018-06-19

Full fart framåt - nya lanseringar, fler användare och sista stegen mot finansiell stabilitet

Under 2017 och in på 2018 har arbetet med besparingsprogram med bland annat en omfattande omorganisation genomförts. Under senare delen av 2017 och under 2018 kan vi se efterstravad resultatpåverkan och har sedan dess en väldigt tillfredställande kostnadsbas. Under 2018 är operativt och strategiskt fokus istället på att kraftfullt öka intäkter genom en större användarbas och fler intäktsströmmar.

2015-10-13

Bästa aktieägare, 
Jag heter  Peter Håkansson och började som VD för Wifog för snart ett år sedan. Det har varit en intensiv och stimulerande tid med stark förändring i fokus. Under året som gått har vi lagt en mycket bra bas för tillväxt i Sverige och expansion till andra marknader. Nu börjar en ny del i Wifogs resa och nu som ett noterat bolag på Nasdaq First North.

2015-06-16

Hej aktieägare, 

I dagarna får du som är aktieägare i Wifog AB ett brev med ett erbjudande från Forestlight Entertainment AB (publ) ("Forestlight Entertainment"). Erbjudandet innebär i korthet att Forestlight erbjuder sig att köpa dina Wifogaktier i utbyte mot aktier i Forestlight.

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.