Nyheter

Tele2 och Wifog tecknar samarbetsavtal

Tele2 Sverige AB har tecknat ett avtal med plattformen Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. I ett första skede kommer Tele2 Sverige att erbjuda Comviqs kontantkortskunder det nya sättet att påverka sin mobilkostnad.

Wifog erbjuder sina användare möjligheten att tjäna poäng genom att ta del av annonser, delta i marknadsundersökningar eller från köp som görs hos anslutna e-handlare. Poängen kan sedan användas för att betala hela eller delar av mobilräkningen.

Nu kommer plattformen att erbjudas för, i ett första skede Comviqs kontantkortskunder och Wifog-poäng kommer att bli ett betalsätt för Comviq-kunder.

- Tele2 vill växa med flest nöjda kunder. Genom samarbetet med Wifog, som är ett innovativt företag, kan vi ytterligare nå och engagera våra kunder, säger Samuel Skott, VD på Tele2 Sverige. För Wifog, som lanserades 2013 som en mobiltjänst, innebär samarbetet med Tele2 att fokus och kraft kunna läggas på kärnverksamheten som bygger på att leverera förbättrade kundupplevelser.

- Det här samarbetet ger oss en fantastisk möjlighet att nå ut med vår tjänst till en bred publik. Vi kommer att kunna fokusera på det vi är bäst på: att skapa bra kundupplevelser för svenska mobilkunder. Istället för att göra det i egen regi kan vi nu göra det hos marknadens bästa telefonoperatör, säger Peter Håkansson, VD på Wifog.

Någon gång efter sommaren kommer lösningen vara helt implementerad och i första skedet tillgänglig för Comviqs kontantkortsskunder.

Stockholm 2016-06-10

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD för Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Malin Selander, Press- och PR chef för Tele2 Sverige
E-post: malin.selander@tele2.com
Telefon: +46 704 264 006

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni, försäkringar och el genom att konsumera reklam och handla online från butiker knutna till Wifogs nätverk samt göra marknadsundersökningar. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2016-06-13

Aon har tecknat ett avtal med Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. Aon kommer att bistå Wifogs kunder med personaliserade försäkringslösningar och ett nytt sätt att tjäna poäng.

2016-06-10

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls torsdagen den 9 juni 2016 i bolagets lokaler på Erikbergsgatan 8A i Stockholm.

2016-06-10

Tele2 Sverige AB har tecknat ett avtal med plattformen Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. I ett första skede kommer Tele2 Sverige att erbjuda Comviqs kontantkortskunder det nya sättet att påverka sin mobilkostnad.

2016-05-27

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK                      

  2016 Kv 1 2015 Kv 1 2015 Helår
Nettoomsättning 1 614 461 4 569
Periodens resultat -6 260 -8 979 -40 268
Balansomslutning 13 582 26 973 23 114
Eget kapital -24 355 4 440 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg 0,085 Neg
Antal aktier vid periodens slut 6 402 161 52 469 142 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 5,95 0,15  6,90
Soliditet Neg 16,5 Neg

 

2016-05-26

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog Holding") offentliggör idag Årsredovisning för 2015 och en revisionsberättelse med anmärkningar. Bolagets revisorer gör anmärkningar i revisionsberättelsen utan att det påverkar deras uttalanden i revisionsberättelsen och tillstyrker därmed att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsredovisningen publiceras på Wifog Holdings hemsida www.wifog.com.

2016-05-18

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 fattade styrelsen för Wifog Holding AB den 16 maj 2016 beslut om apportemission av högst 266 466 aktier, vilket vid full anslutning innebär en ökning av aktiekapitalet med cirka 507 852,82 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare i Wifog AB, org.nr 556572-4621, som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

2016-05-12

Styrelsen i Wifog har som tidigare aviserat infört ett incitamentsprogram för Bolagets nyckelpersoner. I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 14 december 2015 har styrelsen beslutat att emitterat 500 000 teckningsoptioner, vilka Bolagets nyckelpersoner har fått köpa. Optionerna har överlåtits till ett marknadsmässigt pris, Varje option ger rätt till rätt att från och med den 1 april 2017 till och med den 30 juni 2017, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,00 kronor per aktie.

<<
1
...
10
11
12
13
...
16
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.