Nyheter

Aon och Wifog tecknar samarbetsavtal

Aon har tecknat ett avtal med Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. Aon kommer att bistå Wifogs kunder med personaliserade försäkringslösningar och ett nytt sätt att tjäna poäng.

Wifog erbjuder sina användare möjligheten att tjäna poäng genom att e-handla, delta marknadsundersökningar och exponeras för reklam. Poängen kan sedan användas för att betala hela eller delar av vardagliga hushållsräkningar.

Aon är en av världens främsta försäkringsrådgivare- och förmedlare verksamma i 120 länder och med 72 000 anställda.

- Genom samarbetet med Wifog, kommer vi kunna befästa vår position som innovatör inom försäkringsmarknaden. Vår industri lider historiskt av lågt kundengagemang och en blygsam kunddialog inom konsumentförsäkringar. Med Wifogs plattform och detaljerade kunskap om kunderna och deras behov skapas unika förutsättningar för optimala individuella försäkringserbjudande med perfekt timing. Vi kommer kontinuerligt scanna marknaden för att säkerställa att Wifogs kunder har de bästa lösningarna. Vi börjar med Sverige och ser fram emot att följa med Wifog i deras internationella expansion säger Jacob Schlawitz, CEO Aon Sweden & Aon Nordic.

För Wifog, som lanserades 2013 som en mobiltjänst, innebär samarbetet med Aon att ännu en byggsten till ett bredare tjänsteutbud.

- Det här samarbetet ger oss en fantastisk möjlighet att nå fler människor med nya efterfrågade produkter. Vi kan erbjuda fler bra sätt att tjäna poäng på, men också fler relevanta tjänster att använda poängen till. Detta är ett viktigt steg för ökad kundnytta och ökad omsättning, säger Peter Håkansson, VD på Wifog.

Stockholm 2016-06-13

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD för Wifog Holding AB (publ)
E-post: peter.hakansson@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Jacob Schlawitz, CEO Aon Sweden AB & Aon Nordic
E-post: jacob.schlawitz@aon.se

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni, försäkringar och el, genom att handla online, göra marknadsundersökningar och konsumera reklam. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2016-09-14
Regulatorisk

På tisdageftermiddagen lanserades tjänsten och det tidigare annonserade samarbetet mellan Tele2 Sverige AB och Wifog. I första steget ges nu Comviqs alla kontantkortskunder en unik möjlighet att påverka sin mobilkostnad genom att använda Wifog-plattformen.

2016-09-01

Wifogs marknadschef Anna Bofeldt lämnar Wifog och går vidare mot nya utmaningar.
- Anna har såväl i sin roll som marknadschef och som medlem i Wifogs ledningsgrupp tillfört väldigt mycket vad avser kultur, engagemang och metodik. Vi kommer verkligen att sakna Anna både på ett personligt och ett professionellt plan, säger VD, Peter Håkansson.

2016-08-29
Regulatorisk

Kvartal 2, 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 445 Tkr (1 099 Tkr).
  • Bruttovinsten uppgick 620 Tkr (-3 754 Tkr).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 188 Tkr (-9 058 Tkr).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 425 Tkr (-9 058 Tkr).
  • Samarbetsavtal tecknat med Tele2 Sverige för att erbjuda Comviqs och Tele2s kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs aktivitets- och lojalitets-modell.
  • Samarbetsavtal tecknat med Aon Sweden för att ta fram optimala försäkringslösningar och ett förstärkt kunderbjudande för Wifogs och Aons universum.
  • Apportemission genomförs i juni efter ett erbjudande till Wifog ABs minoritetsägare att konvertera sina aktier i Wifog AB mot aktier i Wifog Holding AB (publ). Ägare till 82% av minoritetsaktierna accepterar erbjudandet. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3% av akiter och röster i Wifog AB.
  • Konvertibelemission på 491 881 konvertibler genomförs i juni vilken tillför Bolaget 4,2 Mkr i kapital.
2016-06-30

Förvärv av aktier
Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har ökat sitt innehav i Bolaget genom köp av 3 500 aktier. Han äger nu privat och via bolag totalt 116 063 aktier, 197 175 konvertibler samt 1 000 000 teckningsoptioner.

2016-06-13

Aon har tecknat ett avtal med Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. Aon kommer att bistå Wifogs kunder med personaliserade försäkringslösningar och ett nytt sätt att tjäna poäng.

2016-06-10

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls torsdagen den 9 juni 2016 i bolagets lokaler på Erikbergsgatan 8A i Stockholm.

2016-06-10

Tele2 Sverige AB har tecknat ett avtal med plattformen Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. I ett första skede kommer Tele2 Sverige att erbjuda Comviqs kontantkortskunder det nya sättet att påverka sin mobilkostnad.

<<
1
...
10
11
12
13
...
17
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.