Nyheter

Aon och Wifog tecknar samarbetsavtal

Aon har tecknat ett avtal med Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. Aon kommer att bistå Wifogs kunder med personaliserade försäkringslösningar och ett nytt sätt att tjäna poäng.

Wifog erbjuder sina användare möjligheten att tjäna poäng genom att e-handla, delta marknadsundersökningar och exponeras för reklam. Poängen kan sedan användas för att betala hela eller delar av vardagliga hushållsräkningar.

Aon är en av världens främsta försäkringsrådgivare- och förmedlare verksamma i 120 länder och med 72 000 anställda.

- Genom samarbetet med Wifog, kommer vi kunna befästa vår position som innovatör inom försäkringsmarknaden. Vår industri lider historiskt av lågt kundengagemang och en blygsam kunddialog inom konsumentförsäkringar. Med Wifogs plattform och detaljerade kunskap om kunderna och deras behov skapas unika förutsättningar för optimala individuella försäkringserbjudande med perfekt timing. Vi kommer kontinuerligt scanna marknaden för att säkerställa att Wifogs kunder har de bästa lösningarna. Vi börjar med Sverige och ser fram emot att följa med Wifog i deras internationella expansion säger Jacob Schlawitz, CEO Aon Sweden & Aon Nordic.

För Wifog, som lanserades 2013 som en mobiltjänst, innebär samarbetet med Aon att ännu en byggsten till ett bredare tjänsteutbud.

- Det här samarbetet ger oss en fantastisk möjlighet att nå fler människor med nya efterfrågade produkter. Vi kan erbjuda fler bra sätt att tjäna poäng på, men också fler relevanta tjänster att använda poängen till. Detta är ett viktigt steg för ökad kundnytta och ökad omsättning, säger Peter Håkansson, VD på Wifog.

Stockholm 2016-06-13

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD för Wifog Holding AB (publ)
E-post: peter.hakansson@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Jacob Schlawitz, CEO Aon Sweden AB & Aon Nordic
E-post: jacob.schlawitz@aon.se

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni, försäkringar och el, genom att handla online, göra marknadsundersökningar och konsumera reklam. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2016-06-30

Förvärv av aktier
Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har ökat sitt innehav i Bolaget genom köp av 3 500 aktier. Han äger nu privat och via bolag totalt 116 063 aktier, 197 175 konvertibler samt 1 000 000 teckningsoptioner.

2016-06-13

Aon har tecknat ett avtal med Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. Aon kommer att bistå Wifogs kunder med personaliserade försäkringslösningar och ett nytt sätt att tjäna poäng.

2016-06-10

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls torsdagen den 9 juni 2016 i bolagets lokaler på Erikbergsgatan 8A i Stockholm.

2016-06-10

Tele2 Sverige AB har tecknat ett avtal med plattformen Wifog, som tillhandahåller en tjänst där kunder själva kan styra sina kostnader genom en aktivitets- och lojalitets-modell. I ett första skede kommer Tele2 Sverige att erbjuda Comviqs kontantkortskunder det nya sättet att påverka sin mobilkostnad.

2016-05-27

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TSEK                      

  2016 Kv 1 2015 Kv 1 2015 Helår
Nettoomsättning 1 614 461 4 569
Periodens resultat -6 260 -8 979 -40 268
Balansomslutning 13 582 26 973 23 114
Eget kapital -24 355 4 440 -18 095
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg 0,085 Neg
Antal aktier vid periodens slut 6 402 161 52 469 142 6 402 161
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 5,95 0,15  6,90
Soliditet Neg 16,5 Neg

 

2016-05-26

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog Holding") offentliggör idag Årsredovisning för 2015 och en revisionsberättelse med anmärkningar. Bolagets revisorer gör anmärkningar i revisionsberättelsen utan att det påverkar deras uttalanden i revisionsberättelsen och tillstyrker därmed att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsredovisningen publiceras på Wifog Holdings hemsida www.wifog.com.

2016-05-18

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 fattade styrelsen för Wifog Holding AB den 16 maj 2016 beslut om apportemission av högst 266 466 aktier, vilket vid full anslutning innebär en ökning av aktiekapitalet med cirka 507 852,82 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare i Wifog AB, org.nr 556572-4621, som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

<<
1
...
10
11
12
13
...
17
>>

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.