Finansiell kalender

2018-08-28
Delårsrapport Q2 2018
2018-07-30
Extra bolagsstämma
2018-06-29
Årsstämma
2018-05-31
Delårsrapport Q1 2018
2018-05-18
Nyemission
Sista dag för teckning.
2018-04-05
Nyemission
Teckningstiden inleds.
2018-03-22
Extra bolagsstämma
Kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72 A i Stockholm.
2018-02-28
Bokslutskommuniké 2017
2017-12-12
Extra bolagsstämma 2017
Plats: Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.
2017-08-31
Delårsrapport Q2 2017
1 2 3