Finansiell kalender

2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29
Delårsrapport Q3 2019
2019-08-30
Delårsrapport Q2 2019
2019-05-31
Delårsrapport Q1 2019
2019-05-24
Årsredovisning 2018