Finansiell kalender

2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-13
Nyemission
Sista dag för teckning.
2019-01-30
Nyemission
Teckningstiden inleds.