Finansiell kalender

2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018
2018-12-20
Extra bolagsstämma

Kl. 12.00 i Metro Media House lokaler på Regeringsgatan 105, Stockholm.