Finansiell kalender

2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29
Delårsrapport Q3 2019
2019-11-21
Extra bolagsstämma