Styrelse och revisor

Fredric Forsman Styrelseordförande
Jonas Litborn Styrelseledamot
Fredrik Crafoord Styrelseledamot

Revisor

Henrik Boman Revisor

Henrik Boman på Pricewaterhouse Coopers AB är Bolagets huvudansvarige revisor sedan räkenskapsåret 2010.