Styrelse och revisor

Fredrik Crafoord Styrelseordförande

Född 1969
Invald 2017. Styrelsens ordförande sedan 2019.

Studier vid Stockholms Universitet. Crafoord innehar mångårig erfarenhet  från finansmarknaden och driver idag egen verksamhet inom samma bransch.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i City Capital Partners AB, Ecbatana Fastighetsinvest AB samt Cubera Private Equity Holding AB. Styrelseledamot i Wifog AB samt Wifog Holding AB (publ).

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Ginger Oil AB (publ). Styrelseledamot i Optimized Portfolio Management samt Nexum Loans AB.

Aktieinnehav: 48 333 533 st via närstående och kapitalförsäkring.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Mattias Spetz Styrelseledamot

Född 1978
Invald 2018

Mattias har lång erfarenhet inom media och försäljning som tidigare Managing Director på Smartclip i Norden och norra Europa samt säljchef på TV4.

Nuvarande uppdrag: Rådgivare Smartclip Nordics/SpotX, styrelseledamot AdspotConvert AB samt suppleant Ljumsviken Consulting AB.

Aktieinnehav: 0 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Jonas Litborn Styrelseledamot

Född 1978
Invald 2019

Jonas har under sin karriär jobbat med affärsutveckling på flera företag inom olika sektorer såsom Neonode Inc., Mavshack AB och Ironroad AB. Jonas har en bred erfarenhet inom ledarskap och organisationsutveckling. Hans expertis inom affärsutveckling och internationella affärer tillför Bolaget ett brett kontaktnät i Sverige och Sydostasien. Jonas har en Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. 

Nuvarande uppdrag: Mavshack AB Styrelseordförande, BrandBee Holding AB Styrelseledamot, BrandBee AB Styrelseledamot, BrandBee Holding AB Tillförordnad VD, VideoBur Sthlm AB Styrelseordförande, 24h Tech International AB Styrelseordförande, Mavshack Movies AB Styrelseordförande, IPmovers AB Styrelseledamot, IPMovers India Pvt Ltd. Styrelseledamot, Ambient Media Int. Ltd. Styrelseledamot, Transiro Int. AB Styrelseledamot, Transiro Sverige AB Styrelseledamot, Med Coat AB Styrelseledamot, Fortic Finans AB Styrelseledamot, Acri Design AB Styrelsesuppleant, Your IT AB Styrelseledamot, Fortic AB Styrelseledamot, W.G. Finans & Förvaltnings AB Styrelseledamot, Recapture IT AB Styrelseordförande, Sindas Informationssystem AB Styrelseordförande och SplitEx AB Styrelseledamot, VD.

Tidigare uppdrag:  Wifog Holding AB Styrelseledamot, Wifog AB Styrelseledamot, Lark Invest AB Styrelseledamot,  Maxego Invest Styrelseledamot,  24h Movies Sweden AB Styrelseledamot och Nappilk Invest AB Styrelseledamot.

Aktieinnehav: 461 761 via bolag och närstående.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Revisor

Victor Lindhall Revisor

Victor Lindhall på Pricewaterhouse Coopers AB är Bolagets huvudansvarige revisor sedan räkenskapsåret 2018.