Styrelse och revisor

Mikael König Styrelseordförande

Född 1963
Invald 2018

Studier i nationalekonomi och redovisning. Mikael har en lång erfarenhet från finansbranschen. Vidare har han sedan 2010 som fristående konsult hjälpt bolag med frågor av operationell karaktär med t.ex omstrukturering, etablering och expansion. Senaste kommer Mikael från Metro Media House där han var koncernchef samt vice koncernchef för Custos Group.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Studentkortet i Sverige AB, Metrojobb AB samt Misu Konsulting AB.

Aktieinnehav: 3 750 000 via närstående.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Fredrik Crafoord Styrelseledamot

Invald 2017

Studier vid Stockholms Universitet. Crafoord innehar mångårig erfarenhet  från finansmarknaden och driver idag egen verksamhet inom samma bransch.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i City Capital Partners AB, Ecbatana Fastighetsinvest AB samt Cubera Private Equity Holding AB. Styrelseledamot i Wifog AB samt Wifog Holding AB (publ).

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Ginger Oil AB (publ). Styrelseledamot i Optimized Portfolio Management samt Nexum Loans AB.

Aktieinnehav: 48 333 533 st via närstående och kapitalförsäkring.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Mattias Spetz Styrelseledamot

Född 1978
Invald 2018

Mattias har lång erfarenhet inom media och försäljning som tidigare Managing Director på Smartclip i Norden och norra Europa samt säljchef på TV4.

Nuvarande uppdrag: Rådgivare Smartclip Nordics/SpotX, styrelseledamot AdspotConvert AB samt suppleant Ljumsviken Consulting AB.

Aktieinnehav: 0 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.

Revisor

Victor Lindhall Revisor

Victor Lindhall på Pricewaterhouse Coopers AB är Bolagets huvudansvarige revisor sedan räkenskapsåret 2018.