Ledning

Peter Håkansson Chief Executive Officer

Född: 1970.

Utbildning: Jur. kand., Lunds Universitet.

Peter har internationell erfarenhet av affärsutveckling, inkubation av nya företag, lansering på nya marknader och av produkter och tjänster inom flera industrier. Ledningsåtaganden inkluderar Cell Network, Accenture och AP Möller Maersk.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Presspress AB.

Jesper Henrysson Chief Financial Officer

Född: 1970.

Utbildning: Fil. kand. Företagsekonomi, Lunds Universitet.

Jesper har en bakgrund som auktoriserad revisor på PwC, CFO på East Capital Private Equity, Head of Treasury & Valuation på East Capital och som CFO på Kontanten.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare Gronke Consulting AB.

Tidigare uppdrag: Bolagsman och ägare Agrippa Konsult HB. Styrelsesuppleant i ett antal bolag inom East Capitalkoncernen.

Ali Saghai Chief Operations Officer

Född: 1978

Utbildning: Masters IT Management, Umeå Universitet

Ali har en bakgrund inom Telekom och har jobbat med bolag som Tele2, TeliaSonera, ComHem och Millicom.

Ansvarsområden: Ali är ansvarig för Bolagets operations, d.v.s. Bolagets Support- och Teknikavdelningar.

Andra pågående uppdrag: Inga.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Management Konsult på Accenture och Customer Intelligence på Tele2.