Ledning

Martin Litborn Chief Executive Officer

Född 1985
Anställd sedan 2014. Tf VD Sedan 2018-08.

Utbildning: Fil Kand Organisation Stockholms Universitet

Martin har en lång bakgrund inom media och affärsutveckling och har arbetat på Wifog sedan starten.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Lifeclean International AB.

Akitieinnehav: 2 468 032 st privat och närstående

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större ägare.