Ledning

Peter Håkansson Chief Executive Officer

Född: 1970.

Utbildning: Jur. kand., Lunds Universitet.

Peter har internationell erfarenhet av affärsutveckling, inkubation av nya företag, lansering på nya marknader och av produkter och tjänster inom flera industrier. Ledningsåtaganden inkluderar Cell Network, Accenture och AP Möller Maersk.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Presspress AB.

Martin Litborn IR-chef