Ledning

Peter Håkansson Chief Executive Officer

Född: 1970.

Utbildning: Jur. kand., Lunds Universitet.

Peter har internationell erfarenhet av affärsutveckling, inkubation av nya företag, lansering på nya marknader och av produkter och tjänster inom flera industrier. Ledningsåtaganden inkluderar Cell Network, Accenture och AP Möller Maersk.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Presspress AB.

Martin Litborn IR-chef

Född 1985

Utbildning: Fil Kand Organisation Stockholms Universitet

Martin har en lång bakgrund inom media och affärsutveckling och har arbetat på Wifog sedan starten.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Lifeclean International AB