Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 21 november 2019

Wifog Holding AB håller extra bolagsstämma torsdagen den 21 november 2019, kl. 13.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Beslutsunderlag

Fullmaktsformulär