Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 20 december 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 20 december 2018, kl. 12.00 i Metro Media House lokaler på Regeringsgatan 105, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär