Bolagsstämmor

Årsstämma den 28 juni 2019

Wifog Holding AB höll årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 på No18 på Centralplan 15 i Stockholm.

Kallelse till årsstämman

Kommuniké från årsstämma