Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 5 augusti 2019

Wifog Holding AB höll extra bolagsstämma den 5 augusti 2019 kl. 12.00 på No18 på Centralplan 15 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma