Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 20 december 2018

Extra bolagsstämma äger rum den 20 december 2018, kl. 12.00 i Metro Media House lokaler på Regeringsgatan 105, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär