Bolagsstämmor

Årsstämma den 29 juni 2018

Aktieägarna i Wifog Holding kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72A i Stockholm.

Kallelse till årsstämma