Investor relations

Med styrelsens och ledningens uppriktiga ursäkter för försening och den olägenhet det vållat långivarna så planerar Bolaget att återbetala det nominella beloppet jämte ränta för Wifog KV1 den första halvan av september såsom kommunicerats i PM ”Kompletterande information avseende finansiering Wifog” per den 31 Augusti 2017.

Senaste nyheterna

Senaste rapport

Finansiell Kalender

No event entries found

IR-kontakt

Jesper Henrysson

ir@wifog.com